EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Lydarkiv Olav Sataslåtten (1891-1971) · Lydsamlinga ved Ål bygdearkiv

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection
Simple Page

Advanced Search (Items only)

Lydarkiv Olav Sataslåtten (1891-1971)

 

Om spelemannen Olav Sataslåtten 

Alfabetisert indeks over låttene (med referanse til opptak)

Om de ulike opptakene

NRK: Opptak hentet ut fra NRK ble kjøpt ut av Olav Sataslåtten d.y. i 2003, som inkluderte dem på en egenprodusert CD gitt til yngre hardingfeleutøvere i dalen av Torstein O Sataslåtten, Torpo, samme år. 

NRK-opptakene merket "1939" ble spilt inn før 1939. Årstallet 1939 er gitt av NRK fordi det er dette året Eivind Groven overførte eldre opptak til tonefilm. Flere av disse låttene merket 1939 ble kringkastet med Sataslåtten i 1935. Opptaket fra 1961 er fra en konsert med Torpo spelemannslag og Sataslåtten på Vonheim 10. desember 1961. Opptaket fra 1970 er gjort av NRK på Gjeldokk i Ål: opptak ble også gjort med mange andre fra Ål spel og dansarlag. Opptakene fra 1951 er gjort i NRK i Oslo, da Sataslåtten var der med Torpo spelemannslag.

Opptakene gjort av Sigurd Skrindo ble lånt av Sigrun Marie Skrindo til Olav Sataslåtten d.y. i 2016, og digitalisert av ham.

Opptakene gjort av Håkon Sataslåtten ble låntav Hallgrim Sataslåtten til Olav Sataslåtten d.y. i 2016, og digitalisert av ham. Opptaket er kjent som «Leksvollopptaket».

Opptakene gjort av Rudolf Tretterud ble lånt fra Geir Tretterud til Olav Sataslåtten d.y. i 2016, og digitalisert av ham. Det ene opptaket er gjort hjemme hos Tretterud på Torpo, det andre i bryllupet til Rudolf og Gunhild Tretterud.

Opptakene gjort av Hans Nestegard ble utlånt av Grethe Nestegard til Olav Sataslåtten d.y. i 2016, og digitalisert av ham. Opptaket er gjort hos Hans Nestegard i Hol.

Opptaket gjort av Per Moslåtten ble gitt i kopi av Arne Moslåtten til Olav Sataslåtten, og digitalisert og indeksert av ham.

Opptakene gjort av Hallgrim Berg ble overlevert av ham til Ola Terje Oleivsgard i Ål bygdearkiv og Olav Sataslåtten d.y. i 2016, og digitalisert av Sataslåtten.

Hallingstadopptakene er hentet ut fra Ål bygdearkiv. De ble digitalisert av eksternt firma for bygdearkivet rundt 2013, og er indeksert av Olav Sataslåtten d.y. Opptakene er gjort på tre
ulike lydband, bånd IX, XX og XXII, hvor bånd XXII har introduksjonen og dermed må være første båndet av de tre. Opptakene er gjort på Ål hotell.

Bjørndalopptakene og Brageropptakene, samt noen NRK-opptak, er hentet ut fra Norsk Folkemusikksamling i 2015. Bjørndal- og Brageropptakene er gjort på Vestenfor.

Slettenopptakene og Torleiv Staveopptaket fra 1971 er en del av samlingen etter Ål spel og dansarlag avlevert til Ål bygdearkiv. De ble digitalisert av eksternt firma for bygdearkivetrundt 2013, og er indeksert av Olav Sataslåtten d.y. Begge opptakene ble gjort på Vestenfor.

Harald Knutsen skal ha størst takk, som inspirator, venn og støttespiller hele vegen i arbeidet med Hallingdalstradisjonen. Stor takk til lektor Arne Anderdal ved Ole Bull Akademiet for hjelp med identifisering av en mengde av låttene. Takk for tilliten til de som har lånt meg lydbånd. Takk til Hallgrim Sataslåtten for utlån av bilde. 

Olav Sataslåtten d.y. januar 2019

Olav Sataslåtten innspilt av Lars Hallingstad 1956 Band # XXII
Hallingstad bandeske Band #XXII

1 Introduksjon
2 Springar etter Ola Dekko
3 Skutlen etter Ola Dekko
4 Asle Strond etter Hollebakken
5 Rustemannlåtten etter Kitil Lien
6 Brennheiten
7 Fuggeln
8 Trulseguten
9 Fjellbekken etter Ola Dekko
10 Masurka
11 Hølje Plassen etter Ørpen
12 Perigarden
13 Tjugedalaren
14 Ulrik i Jensestugun
15 Gamal springar etter Ola Strand Vangen
16 Hei so danse gjenta mi
17 Liabekken - vals
18 Jørnvrengja
19 Frihetslåtten
20 Gamal springar etter Ola Øyno
21 Gamal reinlender
22 Ikkje sutra e og ikkje gret e
23 Vesle Kari Ruud
24 Kongelåtten etter Ola Øyno
25 Vårflaumen
26 Springar etter Asle Øyno
27 Moroguten etter Ola Dekko - Moreguten
28 Asle Myro
29 Springar etter Ola Lein
30 1905
31 Gomolåtten - reinlender
32 Skinntrøya
33 Storebråten
34 Sumbreien
35 Tjednbalen
36 Ridalskongjin

Olav Sataslåtten innspilt av Lars Hallingstad Band # IX
Hallingstad bandeske Band #IX
1 Pål Eilevstøle
2 Tjednbalen
3 Krullafuru
4 Gudbrand-Østen
5 Sylkjegulen
6 Måndagsmorgon
7 Ola heite guten min
8 Halling etter Ola Dekko
9 Springar etter Ola Dekko
10 Stundo e mi kjering go
11 Gomolåtten
12 Den som rulla ette golve - Hallibrekka
13 Har du ligge me ho Jeger-Sjugurd
14 Reinlender, trolig etter Gjermund Haugen, Telemark

Olav Sataslåtten innspilt av Lars Hallingstad band #XX
Hallingstad bandeske Band #XX
1 Ridalskongjin
2 Vesle-Dekken med intro
3 Baustatoppen med intro
4 Urjen med intro
5 Skinntrøya med intro
6 Storebråten
7 Skripalåtten med intro om Svein Nestegard
8 Solve-Knut
9 Gauken
10 Skjelleruden etter Ola Strand Vangen
11 Ridalskongjin
12 Sevleguten 
13 Kristi Vangje
14 Asle Myro etter Ola Strand Vangen
15 Hellinghaugen
16 Sumbreien
17 Store-Dekken
18 Livet på Sandesletten
19 Fanitullen
20 Prillar-Guri
21 Leinen
22 Bråta-Per
23 Kåte-Reiar
24 Jørnvrengja
25 Rotneims-Knut
26 Hasselbuska

Olav Sataslåtten innspilt av Arne Bjørndal på Torpo august 1959
1 Bråta-Per II
2 Asle Myro
3 Asle Myro nedstilt
4 Skuslen
5 Skinntrøya
6 Skripalåtten
7 Spretten
8 Rustemann
9 Krullarfuru
10 Ragnhild Brunsvall
11 Briskjehauga
12 Bråta-Per I

Olav Sataslåtten spilt inn av Olav Sletten på Vestenfor begynnelsen av 60-tallet
1 Pål Eilevstøle
2 Bråta-Per 2
3 Tjednbalen
4 Asle Myro
5 Storebråten
6 Leinen
7 Spretten
8 Vassåren - Baggen
9 Ridalskongjin
10 Brennheiten
11 Rotnheimsmordaren
12 Kåte-Reiar
13 Kongelåtten etter Ola Øyno
14 Fuggeln
15 Hellinghaugen
16 Asle Myro nedstilt
17 Store-Dekken
18 Livet på Sandehussletta
19 Prillar-Guri
20 Myllargutens bruremarsj
21 Storelåtten
22 Sortebergen
23 Baustatoppen
24 Hølje-plassen

Olav Sataslåtten innspilt av Håkon Sataslåtten 1961
1 Skuslen
2 Sølve-Knut
3 Baustatoppen
4 Skinntrøya
5 Bøheringen
6 Skripalåtten
7 Sylkjegulen
8 Den som rulla etter golvet
9 Brennheiten
10 Kåte-Reiar
11 Rotneims-Knut
12 Bruremarsj e Grimsgard

Olav Sataslåtten innspilt av Sigurd Skrindo Ål 1962
1 Ola heite guten min 
2 Urjen
3 Kristi Vangji
4 Skinntrøya
5 Bråta-Per
6 Skinntrøya
7 Bøheringen
8 Ringnesen
9 Store-Vetle-Per
10 Brudemarsj etter Grimsgard
11 Nordfjordvalsen
12 Sjur i dammen samspel
13 Ulrik i Jensestugun
14 Søte-pose Stundo e mi kjering go
15 Baustatoppen
16 Livet på Sandehussletten
17 Store-Dekken
18 Krullafuru
19 Fanitullen
20 Vesle-Aslaug
21 Asle Myro
22 Fuggeln

Olav Sataslåtten innspilt Per Moslåtten 1963
Samtale 1
Samtale 2
Samtale 3
1 Ulrik i Jensestugun
2 Hasselbuska
3 Store Vetle-Per
4 Leinen
5 Skinntrøya
6 Fuggeln
7 Vesle-Dekken
8 Den som rulla etter golvet - Asle Myro nedstilt

Olav Sataslåtten innspilt av Hallgrim Berg på Sundre 1964
1 Krullafuru 
2 Kristi Vangji 
3 Skuslen 
4 Fuglen 
5 Vesle-Dekken 
6 Skinntrøya 
7 Asle Myro
8 Bråta-Per 
9 Skripalåtten 
10 Urjen 
11 Basken 
12 Bråta-Per 2 

Olav Sataslåtten innspilt av Gudbrand Brager på Vestenfor 1962, 1964 og 1965
Asle-Myro 1964-05-07
Basken 1962-11-02
Den som rulla etter golve 1964-05-07
Fuggeln 1962-11-03
Gro Gudmundsrud 1962-11-03
Gro Holto 1964-05-07
Gudbrand-Østen 1962-11-03
Kristi Vangji 1962-11-03
Leinen -Olav Sataslåtten 1964-05-07
Linkom-Sara 1965-03-17
Livet på Sandehussletten 1962-11-03
Ola heite guten min 1964-05-07
Pål Eilevstøle 1965-03-17
Ridalskongjin 1962-11-03
Rotnheims-Knut 1962-11-02
Rustemannlåtten - første opptak 1964-05-07
Rustemannlåtten -opptak #2 1965-03-17
Skinntrøya 1964-05-07
Sortebergen 1962-11-03
Springar etter Skjelleruden 1962-11-03
Springar etter Truls Ørpen 1962-11-03
Springar frå Ål 1962-11-03
Storebråten -Olav Sataslåtten 1962-11-02
Storedekken 1962-11-03
Sumbreien 1962-11-02
Sølve-Knut 1964-05-07
Tjednbaln 1962-11-03
Toingen 1965-03-17
Ulrik Jensestugun 1962-11-03
Vassåren 1962-11-03
Olav Sataslåtten intervjuet av Brager

Olav Sataslåtten innspilt av Magne Myhren og Hallgrim Berg Vestenfor 1966
1 Beinvegen
2 Fugglen
3 Vesle-Dekken
4 Asle Myro
5 Hellinghaugen
6 Rustemannlåtten
7 Springar etter Myreguten
8 Fyrste stubben eg lærde - Springar etter Ola Øyno
9 Baustatoppen
10 Pål Eilevstøle
11 Storebråten
12 Spretten
13 Sølve-Knut
14 Krullafuru
Om Krullafuru

Olav Sataslåtten innspilt av Rudolf Tretterud Torpo 1967
Om Hasselbuska
1 Hasselbuska
Om Rustemannlåtten
2 Rustemannlåtten
Om Baustatoppen
3 Baustatoppen
Om Skutlen
4 Skutlen
Øvrevollseie spelte ikkje Asle-Knut riktig
5 Asle-Knut
Om Gudbrand-Østen
6 Gudbrand-Østen
Om Skinntrøya
7 Skinntrøya
8 Sevlen
9 Sylkjegulen
Om Duft
10 Duft
11 Førnesbrunen
Om Krullafuru
12 Krullafuru
Om brudlaupsspeling
Om då han var gjetlegut
Om hallingspelet
Om å lære låtter

Olav Sataslåtten innspilt i bryllupet til Rudolf Tretterud og Gunhild Gislerud Tretterud 1967

1 Beinvegen - 75-åringen
2 Toloen
3 Krullafuru
4 Ridalskongjin
5 Ein golo gut bruddstykke
6 Førnesbrunen
7 Skuslen
8 Kristi Vangji

Olav Sataslåtten innspilt på Hauk Buen-konserten Ål 1968
Fuggeln

Olav Sataslåtten innspilt på Vestenfor 1968 av Magne Myhren Torleiv Stave og Hallgrim Berg

1 Store-Dekken 1968 med intro
2 Nils Gudmundsrud 1968
3 Den som rulla etter golve 1968
4 75-åringen - Beinvegen 1968

Olav Sataslåtten innspilt av Hans Nestegard i Holshaga 1968

1 Bråta-Per 2
2 Gudbrand-Østen
3 Goversdagen
4 Ragnhild Brunsvall
5 Trulseguten
6 Skuslen
7 Skripalåtten
8 Leinen
9 Skinntrøya
10 Leveldingen
11 Tjednbalen
12 Krullafuru
13 Springar etter Ola A Strand
14 Fuggeln
15 Asle Myro

Olav Sataslåtten innspilt i 80-årsfeiringen hans i Ål februar 1971
1 Fuggeln
2 Skutlen
3 Ulrik i Jensestugun

Olav Sataslåtten innspilt på Austlandskappleiken Ål 1971
Basken Austlandskappleiken 1971
Krullarfuru Austlandskappleiken 1971

Olav Sataslåtten innspilt av Torleiv Stave og Leif Rygg på Vestenfor september 1971
1 Gudbrand Østen etter Grimsgard
2 Springar etter Ola A Øyno
3 Skjelleruden
4 Gamal halling
5 Gamal reinlender med stev
6 Krullafuru
7 Storebråten
8 Sumbreien
9 Skutlen
10 Pål Eilevstøle
11 Fuggeln
12 Intro om opptaket og Kåte-Reiar
Historie om baking på nabogarden til Prestegarden i Ål
Om Toingen

Olav Sataslåtten -Opptak i Ål bygdearkiv, ukjent arkivskaper og årstall

1 Baustatoppen
2 Bråta-Per
3 Fjellbekken
4 Fuggeln
5 Krullarfuru
6 Livet på Sandehussletten
7 Skinntrøya
8 Skripalåtten
9 Skutlen
10 Sumbreien
11 Ulrik i Jensestugun
12 Vesle-Dekken

Olav Sataslåtten - opptak hentet ut fra NRK

1951 Gauken Olav Sataslåtten Nrk 1951
1951 Sevlien Olav Sataslåtten Nrk 1951
1951 Storelåtten Olav Sataslåtten Nrk 1951
1951 Sylkjegulen Olav Sataslåtten Nrk 1951

1961 Olav Sataslåtten intervjua av Rolf Myklebust på Vonheim, Gol - sendt 28.02.1961

1961 Kristi Vangji Olav Sataslåtten Nrk 1961
1961 Krullarfuru Olav Sataslåtten Nrk 1961
1961 Leinen Olav Sataslåtten Nrk 1961
1961 Skutlen Olav Sataslåtten Nrk 1961
1961 Sølve-Knut Olav Sataslåtten NRK 1961
1961 Trulseguten Olav Sataslåtten Nrk 1961
1962 Asle Myro på nedstilt Olav Sataslåtten Nrk 1962
1962 Brennheiten Olav Sataslåtten Nrk 1962
1962 Bråta-Per Olav Sataslåtten Nrk 1962
1962 Fuggeln Olav Sataslåtten Nrk 1962
1962 Gommolåtten Olav Sataslåtten Nrk 1962
1962 Stundo e mi kjerring go Olav Sataslåtten Nrk 1962
1962 Sumbreien Olav Sataslåtten Nrk 1962
1962 Tjednbaln Olav Sataslåtten Nrk 1962
1962 Reinlender Olav Sataslåtten Nrk 1962

Olav Sataslåtten NRK-opptak Norsk Folkemusikksamling
Olav Sataslåtten Beinvegen NRK 19700307 NFS
Olav Sataslåtten Fjellbekken NRK 19620522 NFS
Olav Sataslåtten Gudbrand-Østen NRK 19700307 NFS
Olav Sataslåtten Ragnhild Brunsvall NRK 19620522 NFS
Olav Sataslåtten Riddalskongjin NRK 19620522 NFS
Olav Sataslåtten Rotneims-målaren NRK 19391030 NFS
Olav Sataslåtten Skripalåtten NRK 19611210 NFS
Olav Sataslåtten Springar etter Ola Øyno NRK 19630215 NFS
Olav Sataslåtten Storebråten NRK 19700307 NFS
Kongelåtten NRK 1970
Olav Sataslåtten Beinvegen NRK 19700307 NFS
Olav Sataslåtten Trulseguten NRK 19611210 NFS
Olav Sataslåtten Gro Gudmundsrud NRK 1962
Olav Sataslåtten Halling - NRK 1962
Olav Sataslåtten Livet på Sandehussletta NRK 1962

Olav Sataslåtten - NRK-opptak fra kassetten gitt ut av Knut Buen i 1988
Ragnhild Brunsvall NRK 1951
Sylkegulen NRK 1961
Springar etter Ola Dekko NRK 1961
Silde-Per NRK 1962
Hellinghaugen NRK 1962
Gammal springar etter Asle Øyno Grimelien 1951
Baustatoppen NRK 1951
Prillar Guri NRK 1939
Skinntrøya NRK 1939
Skjelleruden NRK 1939
Storebråten NRK oktober 1939
Ulrik i Jensestugun NRK oktober 1939